Predstavljen 30 milijuna kuna vrijedan projekt rekonstrukcije luke Donje Čelo na Kalamoti

Na početnoj konferenciji, u Dubrovniku je u srijedu predstavljen projekt Županijske lučke uprave Dubrovnik „Rekonstrukcija luke za javni promet u naselju Donje Čelo – otok Koločep”. Projekt su predstavili ravnatelj ŽLU Dubrovnik Željko Dadić i župan Nikola Dobroslavić. Predstavljanju projekta nazočio je i zamjenik župana Joško Cebalo.

Župan Nikola Dobroslavić je pozdravio prisutne i istaknuo kako se završetkom ovog projekta postiže viša razina sigurnosti prometnog sustava, veća ekonomska i energetska učinkovitost, bolja povezanost, veća mobilnost putnika i tereta te smanjenje prometnih gužvi u sezoni, što za konačni rezultat ima pružanje bolje usluge građanima i veću kvalitetu života za stanovnike Koločepa. Također se otvara mogućnost uvođenja dodatne trajektne linije.

“Brod Postira koji spaja otok Koločep s kopnom će i dalje nesmetano držati liniju Dubrovnik – Koločep. Naime, izvođač radova Texo molior d.o.o. će u svakom trenutku tijekom radova na rekonstrukciji rive osigurati Postiri nesmetano pristajanje na rivu u naselju Donje čelo kako bi žitelji Koločepa tijekom radova imali komunikaciju s Dubrovnikom”, izjavio je ravnatelj Županijske lučke uprave Dubrovnik Željko Dadić.

Projekt „Rekonstrukcija luke za javni promet u naselju Donje Čelo – otok Koločep” je značajan projekt Županijske lučke uprave Dubrovnik koji ima za cilj rekonstrukciju luke radi osiguranja usluge prijevoza tijekom cijele godine te osiguranja uvjeta za uvođenje trajektne linije i skraćenja vremena putovanja.

Projektom je predviđena rekonstrukcija i dogradnja luke tako da se s jedne strane mula omogući trajektni pristan zbog čega se planira na vanjskoj strani mula, uz obalnu liniju, rekonstruirati vertikalni obalni zid u dužini od 65,03 metara dok će druga strana mula imati sigurnosnu ulogu odnosno služiti kao zaštita broda te omogućavati pristan trajekta u slučaju nepovoljnih vremenskih, odnosno vjetrovnih uvjeta. Dubina gaza, nakon završetka projekta, iznosit će 4,8 metara. Uz trajektnu rampu, projektom je predviđena izgradnja operativnog platoa za iskrcaj ili ukrcaj robe na manje traktore kojima se obavlja opskrba po otoku te okretanje na platou čime se izravno utječe na manevarski prostor i na smanjenje vremena potrebnog za ukrcaj i iskrcaj plovila na brod. Budući operativni plato bit će dužine 30,52 metara te širine 18,7 metara.Vrijednost projekta iznosi 29.943.717,83 kn. Sredstva su osigurana Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u iznosu od 25.452.160,16 kn, a ostatak je osiguran iz državnog proračuna.

S obzirom na značaj pomorskog prijevoza za lokalno stanovništvo u obavljanju svakodnevnih aktivnosti koje su vezane uz kopno, projekt je od presudne važnosti za poboljšanje dostupnosti zapošljavanja, obrazovanja, medicinske skrbi i drugih javnih usluga. Projekt podiže razinu kvalitete života otočnog stanovništvo te potiče demografsku revitalizaciju otoka.

Radovi su u tijeku, a očekivani kraj radova je srpanj 2021. godine

Fotogalerija:

 

Back to top