Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge

Vezana dokumentacija:

Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga

Posebni uvjeti – GPD

Situacioni snimak – Ribarnica

ZLUD – Koncesija GPD (U) 2021.

Back to top