LUKA Brsečine

Luku čini obala i pripadajući akvatorij

Korištenje obale određuje se na sljedeći način:

  • glava mula i dio operativne obale u dužini od 20 metara služi za trenutačni ukrcaj/iskrcaj putnika,
  • ostali dio mula i operativne obale služi za stalni vez lokalnog stanovništva

Fotogalerija:

Back to top