Obavijest o namjeri davanja koncesije

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

Predmet koncesije:

Predmet koncesije je gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje Gradske luke Dubrovnik radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

Dokumentacija:

Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga

ZLUD – Peskarija I (U) 2022.

ZLUD – Peskarija I – Posebni uvjeti

Back to top