OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

Predmet koncesije: Korištenje prostora na predjelu Ponte za postav štanda površine 5 m2 na području označenom na nacrtu izrađenom od ovlaštenog geodeta koji čini prilog ove obavijesti, i to na lučkom području Gradske luke Dubrovnik (Dubrovnik), za obavljanje djelatnosti prodaje autohtonih proizvoda i umjetničkih radova

Dokumentacija:

Back to top