UPRAVNO VIJEĆE

  1. Vido Raič – Predsjednik, predstavnik osnivača
  2. Ante Rubin – Član upravnog vijeća, predstavnik osnivača
  3. Ivica Petković – Član upravnog vijeća, predstavnik osnivača
  4. Mario Radibratović – Član upravnog vijeća, predstavnik koncesionara
  5. Nikola Beusan – Član upravnog vijeća, predstavnik nadležne Lučke kapetanije

RAVNATELJ LUČKE UPRAVE DUBROVNIK

Željko Dadić, dipl.oec

Back to top