Obavijest o namjeri davanja koncesije

Predmet koncesije: Koncesija za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje luke Orašac radi obavljanja ugostiteljskih djelatnosti

Vezana dokumentacija:

LUKA ORAŠAC-za koncesiju

Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga

ZLUD – Koncesija Orasac (U) 2021.

Back to top