Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga

Dokumentacija:

Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga

ZLUD – Peskarija II – Posebni uvjeti

ZLUD – Peskarija II (U) 2021.

Back to top