Luka Šipanska

Luku Šipansku čini obala  i pripadajući akvatorij.

Korištenje obale određuje se na slijedeći način:

  • Glava mula služi za trenutačni ukrcaj/iskrcaj putnika,
  • Zapadna strana mula služi  za vez domaćih brodara,
  • Južna strana mula koristi se za vez za potrebe javnog linijskog pomorskog prometa.
  • Operativna obala u dužini od 55 m služi za  komercijalni vez.

Dokumentacija:

Fotogalerija:

 

Back to top