Luka Orašac

Luku čini obala i pripadajući akvatorij

Korištenje obale određuje se na sljedeći način:

  • Glava mula i unutarnja sjeverna strana mula u dužini od 40 metara služi za trenutačni ukrcaj/iskrcaj putnika ,
  • Ostali dio mula služi za stalni vez lokalnog stanovništva

Fotogalerija:

Back to top