LUKA Lopud

Luku čini obala i pripadajući akvatorij

Korištenje obale određuje se na sljedeći način:

  • Operativna obala u dužini od 38 metar koristi se za vez javnog linijskog pomorskog prometa,
  • Glava mula u dužini od 20 metara služi za trenutačni ukrcaj/iskrcaj putnika, kao i južna strana malog mula,
  • Lučko područje unutar mandrača služi za stalni i operativni vez lokalnog stanovništva

Fotogalerija:

Back to top