Luka Gruž

Korištenje obale određuje se na slijedeći način:

Korištenje  operativnog dijela luke određuje se na slijedeći način:

  • Od skale vis a vis ulaza na tržnicu u smjeru istoka u dužini od 30m služi za trenutačni ukrcaj/iskrcaj putnika,
  • Od te točke u smjeru istoka u dužini od 30 m služi za  vezivanje domaćih brodara sa gazom većim od 2 m.,
  • Od te točke u smjeru istoka u dužini od 25 m služi za vezivanje ribarskih brodova,( gospodarski ribolov)
  • Od te točke u smjeru istoka u dužini od 210 m služi za pristajanje domaćih brodara, od čega 60 m operativne obale služi za pristajanje brodova na kružnim putovanjima, a 150 m operativne obale služi za pristajanje brodova koji organiziraju jednodnevne

Vezani dokumenti:

Back to top